Techniek achterMyeasychannel:


Myeasychannel is in de praktijk de meest betrouwbare oplossing voor uw Narrowcasting diensten.

Enerzijds komt dit door de relatief eenvoudige benadering van de software, maar ook de BrightSign mediaplayers blijken in de praktijkeen  bijzonder betrouwbare partner te zijn.


Mediaplayers:

De uitval van mediaplayers is gemiddeld 0,1%. De problemen zijn vaak direct op te lossen. Vaak is het de SD Card, die aan vervanging toe is. (2-3 jaar).

Er zijn in het netwerk van Myeasychannel meerdere players van 10 jaar en ouder actief en spelen 24/7 zonder problemen.


Cloud:

De Cloud zorgt voor het beheer van uw presentaties.

Door regelmatige updates blijft het systeem up to date. Foutmeldingen hebben vaak betrekking op gebruikersfouten of het ontbreken van data uit externe systemen voor bijvoorbeeld agenda's e.d.


Servers:

servers voor Myeasychannel zijn z.g. VPS (Virtual Personal Server) . Deze VPSen staan in diverse Data Centra in Europa en worden door ons zelf onderhouden. De servers hebben allemaal een Backup. Bij uitval van de hardware kan daarmee snel worden gehandeld en zal de storing zich beperken tot een minimum beperken.

Bovendien zorgen meerdere servers voor een risicospreiding.


MRSS versus HTML

Voor de standaard toepassingen maken we gebruik van MRSS. Dit betekent, dat de content lokaal op de SD Card van de player wordt opgeslagen.Elke 5 minuten wordt gekeken of er nieuwe informatie beschikbaar is en zo ja, dan wordt deze direct op de player geplaatst

Hiernee worden storingen van internet of slechte internetverbindingen geƫlimineerd.

Voor diensten zoals OV en Verkeer wordt wel gebruik gemaakt van een html omgeving.


Implementatie:

De players worden Plug & Play geleverd.

Plaats de player in uw netwerk met internet Gateway en deze zal binnen enkele minuten uw presentatie tonen.

Standaard worden de players in DHCP geleverd, maar desgewenst kan een IP nummer worden toegekend.


Afhankelijk van de Policy van het netwerkbeheer, kan het zijn, dat er bepaalde protocollen niet mogelijk zijn.

Vaak zijn dit instellingen in de Firewall, zoals het niet toelaten van Downloads of gebruikmaking van Streaming diensten.

Raadpleeg daarvoor uw netwerk beheerder.

Voorbeeld van een 'Block' in de Firewall